Swedish words list

The goal of this list is to provide you a general idea of the Swedish language. The words list shown below does not contain the most common Swedish words, but a wide variation of randomly chosen words.

EnglishSwedish (svenska)
whitevit
kneeknä
animaldjur
correcträtt, riktig
bark (of a tree)bark
dirtysmutsig
bigstor
fivefem
footfot
thicktjock
notinte
to burnbrinna (intr.), bränna (tr.)
to scratchklia
to bitebita
mouthmun
headhuvud
sandsand
righthöger
to drinkdricka
to huntjaga
eggägg
theyde
smoothslät
to floatflyta
to rubgnida
allalla
baddålig
to tieknyta, binda
to laughskratta
doghund
yellowgul
birdfågel
to singsjunga
to liveleva
to vomitkräkas, spy
rootrot
to sewsy
to thinktänka
childbarn
lakesjö
to throwkasta
to turn (intransitive)svänga
husbandman, make
bellymage
wevi
wetvåt
shortkort
blacksvart
tailsvans, stjärt
sharp (as a knife)vass
fishfisk
dustdamm
hairhår
to fallfalla
nearnära
to flyflyga
to cutskära
to diggräva
narrowtrång
to squeezeklämma
mountainberg
to sitsitta
to knowveta
leaflöv, blad
toothtand
to seese
to eatäta
hornhorn
few
to stabhugga, sticka
whovem
to wipetorka
to die
liverlever
sunsol
to smelllukta
stonesten
louselus
iceis
twotvå
daydag
longlång
snakeorm
goodbra, god
thatden där c, det där n
flowerblomma
theredär
to freezefrysa
wormmask
rottenrutten
mothermo(de)r
redröd
oldgammal
to pushskuffa, skjuta, trycka
windvind
manymånga
to sleepsova
threetre
featherfjäder
to hitslå
roadväg
womankvinna
you (singular)du, ni (formal)
breastbröst
boneben
fruitfrukt
handhand
earthjord
to holdhålla
hehan
roperep
yearår
gutsinälvor
to fightkämpa, slåss, strida
seedfrö
snowsnö
to counträkna
otherannan *singular* c, annat *singular* n, andra pl
to walk
nightnatt
Ijag
to flowflyta, rinna, flöda
smokerök
thisdenna, den här c, detta, det här n
riverflod
roundrund
wherevar
you (plural)ni
to sucksuga
fingernailnagel
eyeöga
ashaska
fatherfa(de)r
to playleka (a game), spela (an instrument)
rainregn
whatvad
fogdimma
hearthjärta
neckhals, nacke
forestskog
nosenäsa
whennär
to standstå
warmvarm
straightrak
seahav
tongue (organ)tunga
to fearvara rädd för, frukta
to washtvätta
wifefru, hustru, maka
to breatheandas
stickpinne
faravlägsen, fjärran
to lie (as in a bed)ligga
man (human being)människa
legben
fireeld
moonmåne
widebred, vid
to killdöda
to spitspotta
smallliten
skyhimmel
herehär
newny
somenågra
to pulldra
backrygg
man (adult male)man
earöra
thintunn
meatkött
drytorr
skinhud, skinn
wingvinge
treeträd
watervatten
greengrön
dull (as a knife)slö
to saysäga
coldkall
saltsalt
to hearhöra
starstjärna
howhur
to comekomma
to swellsvälla
to givege
grassgräs
cloudmoln
to splitdela
to swimsimma
heavytung
oneett
fullfull
fourfyra
bloodblod
fat (noun)fett
to blowblåsa

Additional learning resources

﹤ Back to the language page